Gratis vurdering av din sak

Det koster ingenting å ta kontakt for å høre om du har en sak

Sender du inn en henvendelse med dette skjemaet vil vi i Advokathuset Stavanger garantere deg en tilbakemelding senest påfølgende arbeidsdag.

Dersom saken din krever et møte/ telefonsamtale, gjennomgang av dokumentasjon eller annen oppfølging avtaler vi et tidspunkt for dette med deg.

Du pådrar deg ingen kostnader før det er avtalt med deg.

Vi vil veldig gjerne at du bruker vår tjeneste og vi står klar til å hjelpe deg med saken din.

=
Utfør regnestykket og fyll svaret inn i feltet. Dette er for å unngå spam.