Personvernerklæring

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av Advokathuset Stavanger AS, herunder Advokathuset Veland og Thingvold AS i forbindelse med innsamling av personopplysninger.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er eier og daglig leder hos Advokathuset Stavanger AS.

Kontaktinformasjon:
Hege Veland
Bergelandsgata 35
4014 Stavanger

E-post: post@advokathuset-stavanger.no
Telefon: 51 31 14 00
Org.nr 914450837
Org.nr 916797524

Advokathuset behandler opplysninger om privatpersoner, virksomheter og det offentlige. Opplysninger som samles inn og behandles til de ulike formål er avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg.

Denne personvernerklæringen retter seg mot vår behandling av personvernopplysninger om følgende personer: Privatkunder, straffesakklienter, kontaktpersoner hos virksomhetsklienter, kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere, personer som er involvert i saker vi bistår i, andre personer som er omtalt i saksdokumenter vi får tilgang til og besøkende på våre nettsider.

Advokathuset Stavanger bruker personopplysningene til følgende formål: avdekke interessekonflikt, etablere klientforhold, sakshåndtering, klientadministrasjon, fakturering og til kunnskapsforvaltning.

Rettslig grunnlag for behandling av personvernopplysninger er lov om behandling av personvernopplysninger med tilhørende forskrift, og/eller samtykke fra den som registreres.

Opplysningene innhentes fra den registrerte selv, med den registrertes samtykke eller gjennom saksdokumenter. Opplysningene lagres i papirform og/eller elektronisk. Vi oppbevarer saksdokumenter i 10 år etter at oppdraget er avsluttet. Opplysningene sikres ved sikkerhetstiltak internt hos Advokathuset og hos eksterne samarbeidspartnere.

Personopplysninger som er lagret i våre IT-systemer vil kunne være tilgjengelige for oss eller for våre leverandører i forbindelse med oppdateringer av systemer, implementering eller oppfølging av sikkerhetstiltak, feilretting eller annet vedlikehold.

Den registrerte har rett til uoppfordret å motta informasjon om hvordan personopplysningene behandles. Den registrerte har på forespørsel rett til å få kopi av de personopplysninger Advokathuset behandler og har lagret på vedkommende. Den registrerte har ikke rett til innsyn i opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Den registrerte har på forespørsel rett til å få uriktige personopplysninger om seg selv korrigert.

Den registrerte har på forespørsel rett til å få slettet opplysninger om seg i følgende tilfeller:

  1. Når opplysningene ikke lenger er nødvendig for formålet og
  2. Når opplysningene behandles basert på samtykke og samtykket trekkes tilbake. Dette gjelder imidlertid ikke når opplysningene må oppbevares med hjemmel i lov, f. eks. bokføringsloven.

Advokathuset utleverer personopplysninger til leverandører for IT-løsninger og databehandlingssystem, regnskapsfører og revisor. Advokathuset utleverer også personopplysninger til motparter, domstoler og offentlige organer i forståelse med den registrerte.

Personopplysningene lagres så lenge det anses hensiktsmessig basert på formålet med innhenting av personopplysningene og så lenge det er påkrevd etter lov, f.eks. bokføringsloven.

Nettside

På vår nettside samler vi inn informasjon om besøkstall og trafikk ved hjelp av informasjonskapser (cookies). Opplysningene blir brukt til statistikk. Ved å bruke skjema på våre nettsider mottar vi informasjon om navn og e-post adresse. Det blir også registrert IP-adresse, tidspunkt, tidssone og e-postleverandør samt annen data som du selv velger å opplyse om i skjema. Dette gjelder også ved sending av ordinær e-post. Ved å bruke vår nettside og kontaktskjema/e-post samtykker du til bruk av nevnte informasjonskapsler.

Her kan du laste ned vår personvernerklæring som pdf: Personvernerklæring.pdf