Barnevernsaker – gratis advokatbistand

Har du behov for advokat med lang erfaring og inngående kjennskap til barnevernsaker?

Vårt kontor tilbyr gratis juridisk bistand med bred og lang erfaring med barnevernsaker. Vi er her for å støtte deg og tale din sak. Advokathuset Stavanger yter bistand i kontakten med barneverntjenesten, behandling av akuttvedtak og omsorgsovertakelse i fylkesnemnda, samt saker  for tingretten og lagmannsretten.

Be om hjelp fra advokat

Barnevernssaker er svært inngripende og vanskelige saker for de som havner i tvist med barnevernet om omsorgsovertakelse, tilbakeføring, frivillige hjelpetiltak eller ulike tvangstiltak for egne barn.

Prosessen med barnevernet kan i mange tilfeller være tung og svært langvarig. Det er derfor viktig at barnevernssaker blir håndtert av advokat så tidlig som mulig for å sørge for at saken blir riktig opplyst på en balansert måte, for det tilfelle at det reises sak for Fylkesnemnda eller iverksettes hastevedtak.

Rett til gratis advokat

Barnevernssaker gir automatisk fri sakførsel og dermed gratis advokat straks det er fattet vedtak av barnevernet eller det er satt i gang forberedelser til sak for Fylkesnemnda, uavhengig av inntekt og formue (uten behovsprøving).

Ved fri sakførsel dekkes også utgiftene til sakkyndig der dette oppnevnes av fylkesnemnda eller retten.

Advokathuset Stavanger tilbyr nå gratis advokatbistand i de aller fleste barnevernssaker.

Ta kontakt med oss:

Adresse: Bergelandsgata 35, 4012 Stavanger (se kart)
Telefon: 51 31 14 00. Faks: 51 31 14 01.
E-post: post@advokathuset-stavanger.no