Samboeravtale

Samboerpar uten en skriftlig avtale har i motsetning til gifte, ingen eller få lovregler som gir dem rettigheter hvis samlivet opphører.

Uklare eierforhold

Går begge parter går inn i samlivet med like mye, og velger å eie alt sammen, er det som regel enkelt å foreta deling ved samlivsbrudd.

Det vanlige er derimot at partenes bidrag ofte er forskjellige, noen har penger eller leilighet fra tidligere, den ene bidrar med penger og den andre foretar oppussing eller handler mat. Noen får kanskje økonomisk støtte fra familien, og så blandes det hele sammen uten at de reelle eierforholdene blir avklart.

Hvorfor samboeravtale?

Den største og viktigste jobben ved en samboeravtale er å avklare og definere hvem som faktisk eier hva i samlivet. Eier paret leiligheten sammen med lik andel, eller har den en bidratt med mer enn den andre slik at eierbrøken f. eks. er 60/40?

Selv om samboere som har barn sammen nå har fått en viss rett til arv, er det fortsatt svært mange som faller utenfor denne regelen. For dem som faller innenfor de nye reglene er det også mange som likevel bør skrive testamente.

For svært mange er det derfor viktig å foreta en kyndig gjennomgang av de økonomiske og juridiske forholdene innad i samlivet slik at viktige forhold er avklart og sikret gjennom skriftlige avtaler.

Ta kontakt med oss:

Adresse: Bergelandsgata 35, 4012 Stavanger (se kart)
Telefon: 51 31 14 00. Faks: 51 31 14 01.
E-post: post@advokathuset-stavanger.no