Andre typer saker

Vi har lang erfaring i saker om fast eiendom og naboforhold, og forhold mellom enkeltindivider og forvaltningen.

Fast eiendom og naboforhold

Omfatter blant annet feil og mangler ved kjøp av fast eiendom, spørsmål om tinglysing, spørsmål om rettigheter eller plikter i forbindelse med hus eller hytte, rett til bryggeplass, uenighet om hekken eller trær på naboeiendom mv. Vi har svært mange slike saker og det er nesten umulig å nevne alle varianter.

Forvaltningsrett

Forvaltningsrett er reglene om hvordan forvaltningen skal behandle saker der de griper inn i privatpersoners liv. Dette kan være for eksempel spørsmål om trygdeytelser, skoleplass eller byggesøknader.

For oss som til daglig jobber med saker mellom det offentlige og privatpersoner er dette noe vi har en naturlig trening i.

Andre saker

Vårt kontor driver generell advokatvirksomhet og hjelper i de fleste typer saker. Ta derfor gjerne kontakt om du er i tvil.

Ta kontakt med oss:

Adresse: Bergelandsgata 35, 4012 Stavanger (se kart)
Telefon: 51 31 14 00. Faks: 51 31 14 01.
E-post: post@advokathuset-stavanger.no