Barnefordelingssaker

Trenger du hjelp til å få avtalt fast bosted, samvær og foreldreansvar?

Gratis vurdering

Vårt advokatkontor gir deg opptil en halv times gratis vurdering av din saken. Barnefordeling er et saksområde hvor en kan få fri rettshjelp. Se under temaet fri rettshjelp.

Uenige om barna?

Hvor skal barna bo fast, og hvor mye samvær skal de ha med den av foreldrene de ikke bor hos? Disse spørsmålene skaper en rekke konflikter mellom foreldre som går fra hverandre. Lovens hovedprinsipp er at hensynet til barna skal være avgjørende.

Andre sider ved samlivsbruddet

Vi bistår i forbindelse med samlivsbrudd,  både i forhold til skifte og barnefordelingssaker. Vi har bred erfaring og hjelper med saker om fast bosted, samvær, foreldreansvar og andre foreldretvister i forhold til omsorgen for barn.

Ta kontakt for vår bistand i din sak.

Ta kontakt med oss:

Adresse: Bergelandsgata 35, 4012 Stavanger (se kart)
Telefon: 51 31 14 00. Faks: 51 31 14 01.
E-post: post@advokathuset-stavanger.no