Strafferett og bistand

Er du tiltalt for straffbare forhold, eller har du vært utsatt for noe straffbart? – Vi kan hjelpe deg i begge tilfeller.

Forsvarer

Det offentlige dekker i de fleste tilfeller ditt behov for forsvarer i en straffesak. Forsvareren blir oppnevnt og betalt av det offentlige, bistår deg gjennom hele saken, innhenter dokumenter fra politiet, bistår ved avhør, krever etterforskningskritt, og taler din sak under rettssaken.

Ta kontakt for å få vurdert om du har krav på offentlig oppnevnt forsvarer.

Bistandsadvokat

Er du utsatt for en straffbar handling, som for eksempel vold eller voldtekt etc. vil du ha krav på gratis bistandsadvokat. Du vil få hjelp gjennom hele etterforskningen til politiet og under hovedforhandlingen. Bistandsadvokaten vil kunne fremme et erstatningskrav på dine vegne enten under hovedforhandling eller i en egen sak for voldsoffererstatningskontoret.

Ta kontakt for en vurdering av om du har krav på bistandsadvokat og om du bør fremme et erstatningskrav.

Ta kontakt med oss:

Adresse: Bergelandsgata 35, 4012 Stavanger (se kart)
Telefon: 51 31 14 00. Faks: 51 31 14 01.
E-post: post@advokathuset-stavanger.no