Advokathuset Stavanger
bistår under korona-krisen

Våre kontorlokaler holder åpent og vi ønsker å hjelpe gamle og nye klienter. Våre advokater arbeider for fullt. De fleste av oss blir på en aller annen måte påvirket av korona-situasjonen. Har du spørsmål og utfordringer i forhold til samvær med barn, arbeidssituasjon, barnevern, politi eller annet må du gjerne kontakte oss, og vi vil forsøke å hjelpe deg.

Velkommen til
Advokathuset Stavanger

Vi har solid erfaring og kompetanse innen en rekke saksfelt – ta kontakt!

Vi tar bl.a. saker innen strafferett,

familierett og barnefordeling,

arv, skifte og testamenter,

barnevernsaker og bistandsoppdrag,

skilsmisse eller samlivsbrudd...

Rammes du som privatperson eller din virksomhet av avbestilling eller avlysning som følge av Korona-virus?

Mange opplever avbestilling, avlysninger eller stans i leveranser som følge av tiltak mot Korona-smitte.

Noen lurer også på hvilke rettigheter de har når de selv vurderer å avlyse eller avbestille. Andre har spørsmål om hvordan de som arbeidstager eller arbeidsgiver skal forholde seg til regler om fravær eller permitteringer.

Ta kontakt med Advokathuset i Stavanger for en juridisk vurdering dersom du har spørsmål om dine avtaler eller dine rettigheter i denne situasjonen.

Vi tilrettelegger for møter pr. telefon eller Skype om ønskelig.

Ta kontakt med oss!

Du finner oss i Bergelandsgata 35, sentralt i Stavanger (se kart) 
Telefon: 51 31 14 00. E-post: post@advokathuset-stavanger.no

Her kan du parkere når du skal til oss – se parkeringskart

Gratis vurdering av din sak

Det koster ingenting å ta kontakt for å høre om du har en sak.
Vi i Advokathuset Stavanger kan tilby deg en tilbakemelding senest påfølgende arbeidsdag etter at henvendelsen er mottatt.

Advokathuset Stavanger tilbyr nå gratis advokatbistand i de aller fleste barnevernssaker.

Ta kontakt med vårt kontor for å avtale et møte med en av våre advokater.

Disse treffer du hos Advokathuset Stavanger:

Advokat Tone Linn Thingvold

Tone Linn Thingvold

Partner, advokat, MNA

tlt@advokathuset-stavanger.no
Mobil: 920 92 447

Info om Tone Linn

Advokat Tone Linn Thingvold har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen i 2004 med spesialfag innen politi- og påtalerett.  Hun har tidligere arbeidet i advokatfirma Rekve, Mitsem og Co DA. Der arbeidet hun fra 2004 til 2008.

Tone Linn Thingvold startet egen advokatvirksomhet januar 2009, og har nå startet opp Advokathuset Stavanger i 2014. Hun har også avdelingskontor på Karmøy, Skudeneshavn.

Advokat Thingvold har solid erfaring med prosedyre for domstolene. Hun arbeider innenfor et allsidig saksfelt som berører private personer og mindre bedrifter. Hovedtyngden er familiesaker, herunder barnefordeling, skifte og barnevern.

Se egen nettside for mer info:
www.advokat-thingvold.no

 

Hege Veland

Hege Veland

Partner, advokat, MNA

hv@advokathuset-stavanger.no
Mobil: 90 60 12 50

Info om Hege

Hege Veland er født i 1969, og tok juridisk embetseksamen i 1999 ved Universitetet i Bergen. Hun har spesialfagene kriminologi og Midt-Østen-rett fra Universitetet i Amsterdam. Hun har også psykologi grunnfag. Hun er godkjent advokatmegler og kan bistå begge parter i en utenrettslig
megling.

Hege Veland har ti års arbeidserfaring fra statlig og kommunal virksomhet, bl.a fra Rogaland politidistrikt og Sola kommune. Hun har drevet egen advokatpraksis i kontorfellesskapet Torstrup & Grøsfjeld fra 2009 – og nå i Advokathuset Stavanger.

Hun har bred prosedyre erfaring i tingrett, lagmannsrett, kontroll kommisjoner og fylkesnemnder.

Hege Veland arbeider innenfor et bredt saksfelt med hovedvekt på familierett, barnevern, arv og skifte, arbeidsrett, strafferett og forvaltningsrett.

Berit Johannessen

Berit Johannessen

Advokat, MNA

bj@advokathuset-stavanger.no
Mobil: 920 84 329

Info om Berit

Advokat Berit Johannessen har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen 2003. Hun har arbeidet i advokatfirmaet Rekve, Mitsem & Co fra 2005 til 2008. Fra 2009 har hun drevet egen advokatvirksomhet, og hun var en del av advokatfellesskapet Torstrup & Grøsfjeld fra 2009 til 2014.

Advokat Johannessen arbeider innenfor et bredt saksfelt, og hun har solid erfaring i å prosedere saker for domstolene. Hun arbeider særlig med familiesaker som barnevern, barnefordeling, skifte, og hun har lang erfaring som bistandsadvokat.

Berit Johannessen

Håkon Noraas

Advokat, MNA

hn@advokathuset-stavanger.no
Mobil: 954 63 439

Info om Håkon

Håkon Noraas har arbeidet i Advokathuset Stavanger siden 2016. Han har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Deler av utdanningen tok han i Tyskland ved Universitetet i Mannheim der han spesialiserte seg innen internasjonal rett.

Noraas har en variert yrkesbakgrunn og har blant annet erfaring fra servicebransjen, olje- og gassindustrien, og med styring av logistikkselskap.

Han arbeider innenfor et bredt saksfelt som berører både privatpersoner og mindre bedrifter. Noraas har bred prosedyreerfaring ifra tingrett, lagmannsrett, kontrollkommisjoner og fylkesnemnder.

Advokat Noraas bistår blant annet i saker om barnefordeling, skifteoppgjør, barnevernsrett, psykisk helsevern, arverett og arveplanlegging, herunder utarbeiding av fremtidsfullmakter, ektepakter og testamenter. Han er ofte forsvarer eller bistandsadvokat i straffesaker, og tar også saker innen arbeidsrett, fast eiendom og mangelsaker, samt bistår klienter med klager på UDI-, NAV- og andre offentligrettslige vedtak.

Berit Johannessen

Rolf B. Larsen

Advokat, MNA

rbl@advokathuset-stavanger.no
Mobil: 908 71 977

Info om Rolf

Advokat Rolf B. Larsen har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen i 2005 .

Han har tidligere arbeidet i advokatfirma Øglænd & Co AS fra 2010 til 2013 og Advokatfirmaet EndresenBrygfjeldTorall AS fra 2013 til 2019.

Før dette arbeidet som jurist hos skatteoppkreveren i Askøy og Stavanger. Larsen har ellers en variert yrkesbakgrunn og har blant annet arbeidet mange år i Forsvaret, og har erfaring fra helsevesenet og servicebransjen. Han er i dag fast hjelpeverge for Fylkesmannen i Rogaland.

Rolf B. Larsen startet egen advokatvirksomhet i kontorfellesskap hos Advokathuset i Stavanger i 2019.

Advokat Larsen har bred prosedyre erfaring i tingrett, lagmannsrett, kontroll kommisjoner og fylkesnemnder.  Han arbeider innenfor et allsidig saksfelt som berører private personer og mindre bedrifter.

Larsen bistår klienter med saker innenfor blant annet erstatningsrett, strafferett, barnevern, klager på UDI-, NAV- og andre offentligrettslige vedtak, arv- og familierett, arbeidsrett og kontraktsrett. Rolf Larsen påtar seg også oppgjørsoppdrag ved salg av fast eiendom, samt mangelsaker.

Ny samarbeidsadvokat for LO i Stavanger og Omegn

Advokat Rolf Larsen har inngått avtale med LO i Stavanger og Omegn om å bistå deres medlemmer med juridisk rådgivning som del av medlemstilbudet. Tilbudet innebærer råd og veiledning innenfor det juridiske fagområdet overfor det enkelte medlem organisert i LO i Stavanger og Omegn.

Advokaten stiller opp vederlagsfritt for orientering innen formålet i inntil 30 minutter pr. henvendelse på telefon, mail eller ved personlig frammøte. Kjøp av ytterligere advokattjenester avtales særskilt og gir følgende rabatterte pris: kr.  1240,- eks. mva. pr. time, på nivå med øvrige medlemstilbud gjennom LO favør underveis i avtaleforholdet.

Vennligst opplys om ditt LO-medlemskap for å benytte tilbudet.

Berit Johannessen

Maiken Pedersen

Administrasjon/advokatsekretær

msp@advokathuset-stavanger.no
Telefon: 51 31 14 00

medlemmer_farger

«Det koster ingenting å ta kontakt for å høre om du har en sak.»

=
Utfør regnestykket og fyll svaret inn i feltet. Dette er for å unngå spam.

Advokathuset Stavanger