Velkommen til Advokathuset!

Vi har solid erfaring og kompetanse innen en rekke saksfelt – ta kontakt!

Ta kontakt med oss!

Du finner oss i Bergelandsgata 35, sentralt i Stavanger (se kart) 
Telefon: 51 31 14 00. E-post: post@advokathuset-stavanger.no

Her kan du parkere når du skal til oss – se parkeringskart

Gratis vurdering av din sak

Det koster ingenting å ta kontakt for å høre om du har en sak.
Vi i Advokathuset Stavanger kan tilby deg en tilbakemelding senest påfølgende arbeidsdag etter at henvendelsen er mottatt.

Advokathuset Stavanger tilbyr nå gratis advokatbistand i de aller fleste barnevernssaker.

Ta kontakt med vårt kontor for å avtale et møte med en av våre advokater.

Disse treffer du hos Advokathuset Stavanger:

Advokat Tone Linn Thingvold

Tone Linn Thingvold

Partner, advokat, MNA

tlt@advokathuset-stavanger.no
Mobil: 920 92 447

Info om Tone Linn
Advokat Tone Linn Thingvold har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen i 2004 med spesialfag innen politi- og påtalerett.  Hun har tidligere arbeidet i advokatfirma Rekve, Mitsem og Co DA. Der arbeidet hun fra 2004 til 2008.

Tone Linn Thingvold startet egen advokatvirksomhet januar 2009, og har nå startet opp Advokathuset Stavanger i 2014. Hun har også avdelingskontor på Karmøy, Skudeneshavn.

Advokat Thingvold har solid erfaring med prosedyre for domstolene. Hun arbeider innenfor et allsidig saksfelt som berører private personer og mindre bedrifter. Hovedtyngden er familiesaker, herunder barnefordeling, skifte og barnevern.

Se egen nettside for mer info:
www.advokat-thingvold.no

 

Hege Veland

Hege Veland

Partner, advokat, MNA

hv@advokathuset-stavanger.no
Mobil: 90 60 12 50

Info om Hege
Hege Veland er født i 1969, og tok juridisk embetseksamen i 1999 ved Universitetet i Bergen. Hun har spesialfagene kriminologi og Midt-Østen-rett fra Universitetet i Amsterdam. Hun har også psykologi grunnfag. Hun er godkjent advokatmegler og kan bistå begge parter i en utenrettslig
megling.

Hege Veland har ti års arbeidserfaring fra statlig og kommunal virksomhet, bl.a fra Rogaland politidistrikt og Sola kommune. Hun har drevet egen advokatpraksis i kontorfellesskapet Torstrup & Grøsfjeld fra 2009 – og nå i Advokathuset Stavanger.

Hun har bred prosedyre erfaring i tingrett, lagmannsrett, kontroll kommisjoner og fylkesnemnder.

Hege Veland arbeider innenfor et bredt saksfelt med hovedvekt på familierett, barnevern, arv og skifte, arbeidsrett, strafferett og forvaltningsrett.

Berit Johannessen

Håkon Noraas

Partner, advokat, MNA

hn@advokathuset-stavanger.no
Mobil: 954 63 439

Info om Håkon

Håkon Noraas har arbeidet i Advokathuset Stavanger siden 2016. Han har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Deler av utdanningen tok han i Tyskland ved Universitetet i Mannheim der han spesialiserte seg innen internasjonal rett.

Noraas har en variert yrkesbakgrunn og har blant annet erfaring fra servicebransjen, olje- og gassindustrien, og med styring av logistikkselskap.

Han har bred prosedyreerfaring ifra tingrett, lagmannsrett, kontrollkommisjoner, klagenemder og fylkesnemnder.

Bistanden hans knytter seg særlig til saker om barnefordeling, skifteoppgjør, barnevernsrett, psykisk helsevern, strafferett, arverett og arveplanlegging, herunder utarbeiding av fremtidsfullmakter, ektepakter og testamenter. Han er ofte forsvarer eller bistandsadvokat i straffesaker. Advokat Noraas bistår også klienter med klager på UDI-, NAV- og andre offentligrettslige vedtak og han har lang erfaring med å bistå studenter som blir anklaget av universitet eller høyskole for fusk.

Noraas har siden 2021 vært nestleder i Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern i Rogaland 2.

Berit Johannessen

Dagny Reilstad

Advokat, MNA

dr@advokathuset-stavanger.no
Mobil: 959 43 118

Info om Dagny
Dagny Reilstad (1981) er utdannet ved Universitetet i Bergen (2007) med spesialisering innen politi- og påtalerett. Reilstad jobber innenfor et bredt saksfelt med hovedvekt på strafferett, familierett, barnevern, arv og skifte. Hun har bred prosedyreerfaring i tingrett og lagmannsrett som både forsvarer og bistandsadvokat, samt i saker for kontrollkommisjonene og barnevern- og helsenemndene.

Reilstad er opptatt av at klienter skal føle seg ivaretatt og bli møtt med forståelse. Hun har et brennende engasjement for sakene hun jobber med og vil alltid søke å nå et best mulig resultat for klientene sine.

Arbeidserfaring:
Skattejurist i Skatt Vest
Rådgiver i Kommunal oppreisningsordning i Stavanger
Rådgiver i Kriminalomsorgen region sørvest
Politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt
Advokat i Advokatfirmaet Torstrup AS

medlemmer_farger

«Det koster ingenting å ta kontakt for å høre om du har en sak.»

=
Utfør regnestykket og fyll svaret inn i feltet. Dette er for å unngå spam.

Advokathuset Stavanger