Arv og testamente

Et testament kan styre deler av arven utover arveloven.

Arvelovens automatiske ordning passer ikke for alle, og derfor kan det være nyttig å opprette testament. Men man må være klar over at arveloven setter en del begrensninger i hva et testamente kan bestemme. Det kan være mange grunner til at man ønsker å planlegge arven, og det er derfor viktig å ha klart for seg hva man ønsker å oppnå, og også hvilke andre virkninger planleggingen innebærer.

Når noen dør oppstår et dødsbo

Når noen er død skal det gjennomføres et dødsboskifte. Der avdøde var gift vil ofte gjenlevende kunne overta verdiene uskiftet. Men det er viktig å vurdere konsekvensene av dette grundig før man ber om uskifte.

De fleste dødsboskifter gjøres privat, og arvingene står selv for gjennomføringen. En slik sak er imidlertid ofte ganske omfattende, man må forholde seg til spesielle skatteregler, regler om fordeling og sørge for registrering og dokumentasjon for innholdet i dødsboet.

Få hjelp av advokat – unngå konflikter

Flere og flere velger derfor å engasjere advokat til å gjennomføre denne jobben. Kostnadene tas da fra selve dødsboet og blir dermed fordelt på arvingene. For mange er det viktig at bobehandlingen blir gjort «riktig», og man unngår å havne i konflikt med nære familiemedlemmer.

Ta kontakt med oss:

Adresse: Bergelandsgata 35, 4012 Stavanger (se kart)
Telefon: 51 31 14 00. Faks: 51 31 14 01.
E-post: post@advokathuset-stavanger.no